Včeličky

U VČELIČEK!

                                                                                             

Třídní učitelky: Jana Pavlíčková

                           Iva Čermáková

Asistent pedagoga: Jiřina Dolgopolovová

Telefon:  778 717 507

 

Třída včeliček je třída předškoláčků. Tuto třídu navštěvují děti 5-7 leté, které poznávají svět kolem nás, učí se spolu vycházet, pomáhat si, být k sobě vstřícní. Učíme se, aby bylo samozřejmostí pozdravit, poděkovat, poprosit.

Především se budeme snažit o pohodovou a příjemnou atmosféru ve třídě, kam se děti vždy těší.

Tento školní rok nás bude provázet zajíček Felix, s kterým nebudeme nikdy sami a nebudeme se nikdy nudit.

A s naším mottem - "Kdo z vás mívá dlouhou chvíli a vidí svět černobílý, kdo chce vidět jak se mění, ať se k nám dá do učení", se s lehkostí připravíme na vstup do 1. třídy.