Školní jídelna

 

Vedoucí školní jídelny: Novotná Ludmila              Tel. číslo: 495 485 239, 7778 717 574

Kuchařky: Sýkorová Linda

                  Matysovová Hana

 

Provoz školní jídleny od 6:00 do 14:30

Stravné za celodenní pobyt v mateřské škole

děti 3-6 let

přesnídávka                               9,-

oběd                                          21,-

svačina                                       8,-


celkem                                        38,-

 

děti 7 let

přesnídávka                                  10,-

oběd                                             23,-

svačina                                          9,-


celkem                                          42,-

 

Stravné se platí zálohově do 20. předešlého měsíce na číslo účtu 1085856389/0800

 

Výdej oběda do jídlonosičů je možný pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte ve školce (nemoci)! Ostatní nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen odhlásit.

Výdej probíhá od 10:30 hod. do 11:00 hod. do vhodných a čistých nádob ve školní jídelně.

Přísný zákaz vydávání obědů do skleněných nádob!

 

Po celý den je zajištěn pitný režim.

 

Změna jídelníčku je vyhrazena.