Berušky

VÍTÁME VÁS "U BERUŠEK"

                                                                                          

Třídní učitelky: Bc. Jana Barešová

                          Markéta Drahokoupilová

                   

Telefon:  778 717 563

 

Do naší třídy chodí děti "berušky", kterým jsou 2 - 3 roky. U dětí rozvíjíme a upevňujeme každý den základní hygienické návyky, základy stolování, sebeobsluhy; postupně vedeme děti k dodržování základních pravidel chování, učíme je respektovat jeden druhého a domluvou předcházet konfliktním situacím.
Celým školním rokem nás provází Krteček a jeho kamarádi. Díky němu vedeme děti k touze poznávat tento svět a učíme je využít všeho poznaného k dalšímu objevování a učení.
Děti se zde učí nejvíce nápodobou nebo vlastním prožitkem a smyslové vnímání rozvíjíme především hrou. Děti zde mají dostatek času pro spontánní hru a pohyb (ve třídě, na školní zahradě nebo hřišti).

Motto naší třídy: "Hrajeme si povídáme, ve školce se dobře máme. Kdo může za úsměv všech? Přece
třída Berušek."

Foto Foto Foto Foto Foto