O nás

Od historie po současnost

MŠ Beruška je již starší dáma a má svoji dlouholetou tradici.

Povolení ke zřízení a otevření mateřské školy udělila velectěná císařská a královská zemská školní rada svým usnesením ze dne 20. listopadu 1889. Slavnostní vysvěcení bylo konáno dne 1. ledna 1890. Mateřská škola původně sídlila v bývalé staré škole. V lednu 1934 byla budova školy prodána a z tohoto důvodu městská rada spolu se Spořitelnou města darovaly novou účelovou budovu pro MŠ, kde se nachází dodnes. V 60. letech minulého století přestala budova školy kapacitně vyhovovat a bylo rozhodnuto ji přistavět. V listopadu 1968 byla MŠ po adaptaci slavnostně otevřena a od tohoto roku slouží dětem v téměř nezměněné podobě.

Prostory jsou moderní a působí velice příjemně a vesele, jsou průběžně obnovovány a renovovány.

MŠ byla původně školou čtyřtřídní, ale v roce 2010 se vybudovala ještě jedna třída v suterénu budovy pro naše úplně nejmenší děti.

Součástí mateřské školy je školní jídelna v suterénu budovy, odkud se strava do tříd dopravuje výtahem.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí uprostřed města, přiléhá k ní zahrada vybavená spoustou krásných herních prvků, dvěma pískovišti a pergolou.
K větším sportovním výkonům dětí využíváme sousední víceúčelový sportovní stadion. Zde se děti mohou rozjet na kolech, odrážedlech i na koloběžkách a pokusit se o své první sportovní výkony.

I když naše MŠ prošla mnoha změnami, je jedno jisté - neopakovatelné kouzlo historické budovy přetrvává dodnes. Přes průběžné úpravy k maximálnímu a funkčnímu využití všech prostor se snažíme zachovat pocit rodinné atmosféry a pohody. Její vnitřní interiér umocňuje tento komorní a nenahraditelný pocit, který se snažíme vytvářet a průběžně obměňovat a tím zpříjemňovat prostředí dětem, jejich rodičům i nám.

Tak jako starší dáma, která chce být IN, i my chceme, aby naše mateřská škola byla kvalitním, moderním předškolním zařízením a umožňovala dětem rozvoj a vzdělávání na nejlepší úrovni. Vždyť je to školka NAŠE a my ji máme rádi!

Ať je léto nebo zima, v Berušce je vždycky prima!

Mateřská škola Beruška má kapacitu 114 dětí, které jsou rozdělené do pěti homogenních tříd.

V současné době jsou všechny třídy plně kapacitně využité. Školu navštěvují děti z Chlumce nad Cidlinou a z okolních obcí. 

Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Cílem naší mateřské školy je vytvořit školu přirozenou a smysluplnou, která respektuje osobnost dítěte, jeho vývojové zvláštnosti a přihlíží k jeho individuálním potřebám a zájmům. Úzce spolupracujeme s rodiči. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti budou dobře cítit, učit se a plně prožívat svět kolem sebe, kde budou mít chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. U nejstarších dětí zkracujeme pobyt na lehátku. Děti, které nespí, poslouchají delší pohádky či klidnou hudbu, potom si hrají  nebo se věnují některé nabízené činnosti.

Náplň dne není náhodná, ale pečlivě a cílevědomě připravovaná učitelkami pro každou věkovou skupinu. Máme zpracovaný svůj Školní vzdělávací program, který jsme nazvali "S Beruškou teď, poznáme svět" a skládá se z deseti hlavních témat. Jednotlivé třídy mají zpracovaný program pro svoji věkovou skupinu dětí.

Vlastní práce s dětmi respektuje osobní dispozice dítěte, to znamená, že s dětmi pracujeme individuálně i v malé skupině.

K podpoře všestranného rozvoje dětí zajišťujeme v rámci prožitkového učení následující aktivity:

 • oslavy MDD na zahradě školy se zábavným programem
 • návštěvu zámku Karlova Koruna
 • dětský karneval v MŠ
 • vítání jara
 • návštěvu Městské knihovny
 • oslavu svátku Den Země
 • výlety na ukončení školního roku
 • navštěvujeme divadelní představení v Klicperově domě nebo zveme loutkoherce k nám do MŠ
 • navštěvujeme ZŠ - kamarády v 1. třídě
 • plavecký výcvik v Plavecké škole Hořice
 • školu v přírodě
 • spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, DDM a dalšími institucemi ve městě

K prohloubení a utužování vztahů s rodinou organizujeme:

 • třídní schůzku na začátku školního roku a dle potřeby individuální pohovory během celého roku
 • podzimní odpoledne pro děti a rodiče spojené s opékáním
 • vánoční a velikonoční dílny - Mamko, taťko, pojď se mnou tvořit
 • besídky pro rodiče
 • pasování na školáky se zábavným programem
 • zábavné programy na konci školního roku
 • besedu s p. uč. z 1. třídy o školní zralosti - před zápisem do 1. třídy ZŠ

Milí rodiče, je pro nás důležité, aby vaše děti prožily dny v mateřské škole příjemně, aby domů odcházely s takovými prožitky, které naplňují touhu mít kamarády, poznávat okolní svět, objevovat, učit se......

Vždyť: "Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v MŠ" (Robert Fulghum)