loading
loading

 

Rozdělení dětí do tříd v srpnu ( prázdninový provoz)

najdete u obou vchodů v MŠ a ve vývěsce u MŠ.

Děti se budou ráno scházet ve třídě KOŤÁTKA  (1. patro)

a rozcházet ve třídě SLUNÍČKA (přízemí)

   

Pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Personální podpora do MŠ Beruška II

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011127.

 

 

MŠMT

povinné předškolní vzdělávání

 

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška