loading
loading

                                                                               VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

                                                  všem, kteří přispěli svými výrobky na vánoční výstavu.

                                          Všem, kteří naši výstavu navštívili a přispěli dětem do

                                                           fondu SRPŠ a maminkám, které nám pomohly

      s organizací.

                                                     Výstava se velice vydařila, ještě jednou

                                                                        VELIKÉ DÍKY.

                                                               Kolektiv MŠ BERUŠKA

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DŮCHODCE

VE ČTVRTEK 13.12.  V 9.30 HOD –  POŘÁDÁME VÁNOČNÍ BESÍDKU PRO DŮCHODCE, KTEROU VÁM PŘEDVEDOU DĚTI  ZE TŘÍD VČELIČEK A KUŘÁTEK (besídka proběhne ve třídě  VČELIČKY)

 VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE KOLEKTIV MŠ BERUŠKA

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Oznámení rodičů o individuálním vzdělávání dítěte

 

CHŮVY DO MŠ BERUŠKA – PERSONÁLNÍ PODPORA DO MŠ, DOBA REALIZACE 1.1. 2017 – 31.12. 2018

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO  A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ.

 

MŠMT

povinné předškolní vzdělávání

 

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška