Sluníčka

VÍTÁME VÁS VE TŘÍDĚ SLUNÍČKA!

                                                                                     

Třídní učitelky: Blanka Šimáková

                         Jana Pavlíčková

Telefon:  778 717 503

 

Třídní vzdělávací program naší třídy má název "POVÍDÁNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU". Tímto programem nás bude provázet pohádková postava Pejska a Kočičky, kterou mají rády děti všech věkových kategorií.

Pohádkový svět bude velkou motivací dětí ke hrám a činnostem. Jako motivační pomůcku využijeme postavičku Pejska a Kočičky. Také výzdoba třídy je věnována těmto oblíbeným postavičkám.

Třídní vzdělávací program vychází z přirozeného vývoje dětí, z podmínek školy, složení třídy.

Projekt umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat tak reálnější pohled na něj a mít aktivní postoj k němu. Je zaměřen na prožitkové učení, na probuzení aktivního zájmu dětí dívat se kolem sebe, všímat si věcí, zvířat, barev souvisejících s jednotlivými ročními dobami. Pracuje se zážitky dětí, podporuje samostatnost a individuální volbu.

U dětí nesmíme zapomínat na pohyb, který je pro ně přirozený, a tak program obohatíme o pohybové činnosti, protože „Dítě se učí pohybem“.


                                                                             

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto