Angličtina

 

 

 

 

 


11. lekce (4.4. - třída Kuřátka, 5.4. - třída Včeličky)

S dětmi jsme se přivítali jako každou lekci naší přivítací písničkou "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Rozcvičili jsme se na písničku "Head, Shoulders, Knees and Toes", "If You Happy". Zopakovali si dny v týdnu pomocí písničky "Days of the week song" a také slovíčka z předešlých lekcí (povolání, ovoce a zelenina).

Učili jsme se nová slovíčka na téma Velikonoce. Děti si vyrobily zápich do květináče - velikonoční zajíček. Příští hodinu se budeme učit ZVÍŘÁTKA.
 
Úkol a slovíčka 

10. lekce

S dětmi jsme se přivítali naší oblíbenou přivítací písničkou "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zacvičili jsme si na písničku "Head, Shoulders, Knees and Toes", "If You Happy". Zopakovali si dny v týdnu pomocí písničky "Days of the week song" a také slovíčka z předešlých lekcí (rodina, barvy, čísla, povolání).

Učili jsme se slovíčka nová na téma OVOCE A ZELENINA - pro lepší zapamatování jsme hráli i hru s cílem zapamatovat si lépe slovíčka. Jelikož nám na konci hodiny zbylo trošičku času, děti si chtěly zahrát hru "Najdi barvičku". Potom jsme si rozdali úkoly a rozloučili se. Příští hodinu se budeme učit pár slovíček na téma VELIKONOCE. 

Slovíčka + úkol

9. lekce (21.2. - třída Kuřátka, 22.2. - třída Včeličky)

S dětmi jsme se přivítali naší oblíbenou přivítací písničkou "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zacvičili jsme si na písničku "Head, Shoulders, Knees and Toes". Zopakovali si slovíčka - oblečení, dny v týdnu pomocí písničky "Days of the week song".

Učili jsme se nová slovíčka na téma POVOLÁNÍ, pro lepší zapamatování jsme hráli hru, kterou další lekci určitě zopakujeme. Na závěr hodiny jsme si zahráli hru "Napodobování rodiny" a "Najdi barvičku". Potom si rozdali úkoly a rozloučili se.


8.lekce (24.1. - třída Kuřátka, 25.1. - třída Včeličky)

S dětmi jsme se přivítali naší písničkou s tanečkem "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zacvičili jsme si na písničku "Head, Shoulders, Knees and Toes" a na písničku "If you are happy". Zopakovali si slovíčka (čísla, rodina, barvy) a otázky "What´s your name?", "Are you boy or girl?". Učili jsme se nová slovíčka na téma oblečení a dny v týdnu. Pustili si písničku "Days of the week song" a společně zpívali. Na závěr hodiny jsme si s dětmi rozdali pracovní listy a řekli, co mají za úkol a poté jsme se rozloučili. 

Slovíčka + úkol


7.lekce (10.1. - třída Kuřátka, 11.1. - třída Včeličky)

S dětmi jsme se opět přivítali naší písničkou s tanečkem "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zopakovali jsme si slovíčka z předešlých lekcí - čísla, barvy, členové rodiny. Zacvičili si na písničku "Head, Shoulders, Knees and Toes". Učili se nová slovíčka na téma "ZIMA", řekli si básničku v angličtině. Na úplném konci jsme si zahráli hru "Najdi mi barvu". Tuto oblíbenou hru hrajeme vždy, pokud nám zbyde čas, děti tuto hru mají velice rády.

Slovíčka + úkol


6.lekce (13.12. - třída Kuřátka, 14.12. - třída Včeličky)

S dětmi jsme se přivítali písničkou "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?", zkontrolovali si úkoly v deskách. Zopakovali si slovíčka z předešlé lekce, učili jsme se nová slovíčka s Vánoční tématikou. Poslechli jsme si písničky "Jingle Bells" a "We Wish You a Merry Christmas". Na závěr hodiny si děti vytvořily papírovou čelenku "Snowman", kterou si vzaly domů. 

Slovíčka + úkol


5.lekce (1.12. - třída Kuřátka, 30.11. - třída Včeličky)

V této lekci jsme se klasicky přivítali naší písničkou s tanečkem "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zopakovali jsme si všechna slovíčka z předešlých lekcí. Zacvičili jsme si na písničku "Head, Shoulders, Knees and Toes". Učili jsme se nová slovíčka, tentokrát to byla čísla. Na konci jsme si zahráli hru "Najdi mi barvičku", která je u dětí velice oblíbená. V příští hodině se budeme učit Vánoční slovíčka. 

Slovíčka + úkol


4.lekce (15.11. - třída Kuřátka,16.11. - třída Včeličky)

V naší čtvrté lekci jsme se opět přivítali naší písničkou s tanečkem "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zopakovali jsme si slovíčka z předešlých lekcí. Naučili jsme se nová slovíčka - části těla. Zacvičili jsme si na písničku "Head, Shoulders, Knees and Toes". Zahráli si hru "Najdi mi barvičku".  Dětem byl na konci lekce rozdán pracovní list s úkolem. 

Slovíčka + úkol


3.lekce (1.11. - třída Kuřátka,2.11. - třída Včeličky)

Ve třetí lekci jsme se přivítali naší písničkou s tanečkem "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zopakovali jsme si slovíčka z 2.lekce-Moje rodina. Učili jsme se pomocí kartiček s barevnými příšerkami barvičky. Zopakovali jsme si otázky "What´s your name?" a "Are you a boy or a girl?". Zahráli si hru "Najdi mi barvičku" a hru z minulé lekce se členy rodiny "Na domečky". Jelikož dětí ze Včeliček bylo méně, stihli jsme si na úplný závěr zahrát pexeso s barevnými příšerkami, kde děti vždy při otočení kartičky řekly anglicky barvu. Na konec lekce děti dostaly pracovní list, byl vysvětlen domácí úkol a rozloučili jsme se. 

Slovíčka + Úkol


2.lekce (18.10. - třída Kuřátka,20.10. - třída Včeličky)

V naší druhé lekci jsme si zopakovali přivítací písničku s tanečkem "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Zopakovali jsme si otázky "What´s your name?" a "Are you a boy or a girl?". Děti si zopakovaly, jak se odpovídá. Učili jsme se nová slovíčka - "Moje rodina". Pomocí dvou her si děti členy rodiny více zapamatovaly. Hry - "Napodobování" a "Na domečky" děti velice bavily. Jako na konci první lekce jsme si zopakovali otázky, slovíčka, dětem byl vysvětlen domácí úkol a rozloučili jsme se. 

Slovíčka, Domeček


1.lekce (4.10. - třída Kuřátka, 5.10. - třída Včeličky)

V naší první lekci jsme se seznámili s písničkou a tanečkem "Hello, Hello! Can You Clap Your Hands?". Dále jsme se učili porozumět otázkám "What´s your name?" a "Are you a boy or a girl?". Děti si vyzkoušely, jak mají na danou otázku odpovědět větou. V kroužku jsme si zahráli hru "Hello, hello, I am ...". Další hra, kterou jsme si zahráli se jmenovala "Knock, knock". Na konci lekce jsme si zopakovali otázky, slovíčka a dětem byl vysvětlen domácí úkol. 

Slovíčka + úkol