Angličtina

 

 

 

 

 


Vážení rodiče,

angličtina již skončila, v měsíci červnu již kroužky nejsou.


13.+ 14. lekce
 
 • tyto lekce byly zaměřeny na téma domácí zvířata. (kočka, pes, kráva, ovce, kůň, prase, slepice)
 • opakovali jsme předchozí hry - Kuba řekl - formou soutěžení, zrychlení pokynů.
 • nová slovíčka děti hledaly v prostoru, spojeno s pohybem.
 • pracovní list- dle slovní instrukce kroužkování zvířat barevnou pastelkou.
Dětem můžete pustit výukové video se Stevem - https://www.youtube.com/watch?v=SNZRQ-C8b4M

12. lekce
 
 • píseň Hlava, ramena
 • pohybová hra na lepidlo - upevňování číslovek a částí těla
 • nová slovní zásoba - Easter, easter bunny, egg, Easter Egg hunt
 • pohybová hra - Velikonoční zajíček ztratil vajíčko (obdoba hry Čáp ztratil čepičku) - vyhledávání vajíček v prostoru
 • píseň  Easter bunny hop song   s pohybem  (v čase 10 - 40 sekund) https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
 • kdo bude mít doma chvilku a chuť, můžete si pustit videa se Stevem (téma Velikonoce) -https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
Krásné Velikonoce přeje p.uč. Léňa

10. + 11. lekce
 
 • opakování písní, které známe - Úvodní, Jak se jmenuješ, Kolo udělej
 • opakování slovní zásoby - (počítáme, barvy, tělo)
 • hry s flashcards
 • píseň Hlava, ramena
 • vysvětlení pohybové hry - Kuba řekl
 • pohybová hra na lepidlo
 • pro velký zájem i hra Snowman

9. lekce

 • uvítací písnička, počítáme děti na aj (kolik kluků x holek, porovnáváme více x méně), 
 • pohybová hra "snowman" na rozehřátí.
 • nové téma "Lidské tělo" - nová slovní zásoba částí těla vycházející z písně Hlava, ramena - při ní si také děti zacvičily a protáhly tělíčka, při zrychlování si užily i legrace
 • na závěr pohybová hra "lepidlo" - přilepte k sobě ruce, ramena apod.
Jako možnost zpestření a upevnění slovní zásoby přidávám odkazy na výuková videa Steva a Maggie (Whatsenglish) 
 
 

8. lekce

 • opakování básničky Snowman, poté jsme z básničky udělali pohybovou hru - po odříkání básničky sluníčko honí sněhuláky
 • skládáni sněhuláků na koberci dle slovní instrukce - porovnávání velký x malý
 • pracovní list u stolečku - pokyny: vezmi si žlutou pastelku, zakroužkuj sněhuláka se čtyřmi koulemi, vrať pastelku zpátky apod., procvičování počtu do 6

7. lekce

 • doznívání Vánoc - Co jsem dostal od Ježíška? - What did you get for Christmas?
 • kontrola donesených pracovních listů (pouze pár dětí, prosím, dejte dětem na další lekci k založení do desek).
 • básnička s pohybem Snowman 
  Snow, snow
  snowman grow
  oh, the sun
  snowman run
 • na magnetické tabuli kreslení sněhuláků dle slovní instrukce (počet 1-6, porovnávání velký x malý) - např. Draw a snowman with three balls, six balls ...Which snowman si big/small.

6. lekce - vánoční
 
 • vánoční pexeso - co se ukrývá pod dárečkem
 • pohybová hra spojená s barvami - najdi žlutou vánoční kouličku, skákej k modré ozdobě apod.
 • poslech a zpívání vánočních koled v AJ - jingle bells, We Wish You a Merry Christmas
 • práce u stolečku - dle slovní instrukce v aj děti vybírají pastelku a dokreslují koule na stromeček (procvičení barev, počtu 1-5)
 • na závěr popřání hezkých Vánoc, užívání si vánoční atmosféry.
Děti mají za úkol dovybarvit vánoční stromeček s dárky a donést na příští hodinu angličtiny.

5. lekce 
 
 • kontrola pracovního listu - kdo, prosím, zapomněl, doneste na další lekci - děkuji!
 • opakování slovní zásoby Hračky - upevňování formou hry pexeso (k tomu i pokyny v aj - otoč, najdi, jsou obrázky stejné apod.)
 • přidání slovíček - Vánoce, vánoční stromeček, hvězda a vánoční koule (ozdoby)
 • pohybová hra - věšení vánočních koulí na stromeček - nejdříve jsme si rozmístili vánoční ozdoby po třídě, pojmenovali barvy a hráli obdobně jako čáp ztratil čepičku

4. lekce  Toys
 
Motivace k tématu - děti si píší dopis Ježíškovi, my se naučíme pár hraček znát i anglicky.
 • slovní zásoba - car, doll, boll, plane, train, lego, teddy bear
 • vytažení hračky z kouzelné krabice, pojmenování hračky, hledání v prostoru - spojeno s pohybem
 • zapojení paměti a zraku - kimova hra - schovám jednu hračku, děti přemýšlí, která chybí, snaží se pojmenovat anglicky
 • zapojujeme i barvy - jakou barvu má medvídek, auto apod.
Děti mají domácí úkol - anglicky spočítat kaštany a zapsat do okénka.
Prosím nezapomenout přinést úkol včetně desek na příští hodinu.

3. lekce
 
 • přivítání se písničkami, rozhovory - jak se jmenuješ, nově zařazena otázka How are you today?
 • básnička Chesnut s pohybem -
  Brown chesnut falling from the sky
  hit my ... doplníme na jakou část kaštan dopadl, ouch said I
  (několikrát zopakujeme, dle zájmu dětí)
 • rozšiřování slovní zásoby - kaštan, části těla, kluk/holka, hnědá
 • předmatematické představy - hromádky kaštanů - určování kde je více, kde méně, spočítej kolik je kaštanů
 • pracovní list - práce s otázkou Are you a boy/a girl?  + běžné pokyny vztahující se k činnosti - sedni si na židli, vezmi si pastelku, zakroužkuj, vybarvi apod.
 • pohybová hra/rozcvička - skákej jako žabka k dýni, utíkej k duchovi apod. 

2.lekce
 
 • opakování písniček
 • seznámení s pomůckou - kouzelná krabice (magic green box), ve které budou mít děti vždy něco tematicky nového (hry, obrázky s novými slovíčky, hračky apod.)
 • seznámení s tradicí Halloween, proč se slaví, způsob oslav
 • nová slovní zásoba spjata s Halloweenem - pumpkin, spider, ghost
 • počet 1-6 (kolik je duchů, dýní)
 • rozlišování velký x malý u obrázků
 • shlédnutí videa https://www.youtube.com/watch?v=t5eJSXaP0uI&t=309s

1. seznamovací lekce
 
 • rozhovor s dětmi, proč je vlastně důležité učit se cizí jazyk, zda už mají nějakou zkušenost s cizí řečí (např. dovolená). 
 • seznámení s maňáskem, který nás bude provázet každou lekcí (anglicky mluvicí kos Charlie).
 • přivítání a loučení formou hry - hello, bye
 • představování What´s your name - My name is - Nice to meet you  
Téměř každou lekcí nás budou provázet písničky, které spojujeme s pohybem:
Knock, knock, hello, hello
What´s your name
 
Děti dostaly domů úvodní list, na který se mají nakreslit. Ten prosím vezměte na další lekci. Dětem budu zakládat desky s pracovními listy.