Kuřátka

VÍTÁME U KUŘÁTEK!

 

Třídní učitelky:  Bc. Aneta Kalistová

                           Ivana Kholová

 

 

Pokud máte zájem o individuální konzultaci s paní učitelkou ohledně vývoje, prospívání, případně vzdělávacích obtíží vašeho dítěte, můžete si sjednat schůzku na tomto tel. čísle:

Telefon:  778 717 536

 

Jsme třída 5 až 7letých předškoláků. Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby děti čas strávený v mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno, aby byly uspokojovány jejich potřeby a naplňovány jejich touhy, aby se ráno do naší třídy těšily a naučily se tu spoustu věcí potřebných pro život v dnešním tak složitém světě.

Chceme děti připravit do dalšího života jako osobnost samostatnou, sebejistou, s vlastním rozumem, schopnou dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat.

Školní rok prožijeme se sovičkou Rozárkou, která ví spoustu věcí a nenechá si je pro sebe. Řekne nám - jak se co dělá, co kam patří, jak je svět zařízen. Připraví si pro nás úkoly, pohádky, tancování a tak se v naší třídě opravdu nudit nebudeme.

Motto naší třídy: ..........Vstoupí-li branou srdce láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek. A dobrý začátek vede i k dobrým činům!........

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto