GDPR

Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytně nutném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších závazných právních přepisů, včetně OÚ pro potřeby komunikačních nástrojů distanční výuky. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu, Chlumeckých listech, školském portálu Královéhradeckého kraje, kde slouží výhradně k prezentaci mateřské školy. Toto činí pouze se souhlasem zákonných zástupců vzdělávajících se dětí. Osobní údaje jsou školou předávány pouze zákonem stanoveným institucím, případně zákonem stanoveným osobám.

Šatny mateřské školy jsou opatřeny kamerovým systémem se záznamem – viz Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Mateřská škola Beruška, Pod Loretou 460/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 75017423, tel.č. 495485520, 602202620.

DS: kcvknez

e mail: ms@msberuska-chlumec.cz

Pověřencem pro osobní údaje je Ing. Lenka Skalická, tel. č. 731 719 977 , e-mail: pocidlinsko@seznam.cz