Naše projekty


Projekt - Digitalizujeme školu


Projekt financovaný z OP Jan Amos Komenský


Do sokolského projektu pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí Se Sokolem do života jsme zapojeni s nejstaršími dětmi od školního roku 2020/2021. Dnešní děti se málo hýbou (hodně času tráví na digitálních technologiích), a proto chceme změnit špatné pohybové návyky dětí a podpořit u dětí zdravý psychomotoricko-sociální vývoj.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 


 

 

 

 

 

 

 

Proč most nespadne? Kdo je architekt a projektant? Kam teče voda když spláchnu?

Dozvíme se v tomto projektu - Malá technická univerzita