Kuřátka

VÍTÁME U KUŘÁTEK!

 

Třídní učitelky: Mgr. Bc. Petra Vidnerová

                         Ivana Kholová

Asistent pedagoga: Michaela Jungmanová

Telefon:  778 717 536

 

Jsme třída 5 až 7letých předškoláků. Snažíme se o to, abychom se ve školce cítili dobře a bezpečně, abychom se něco nového dozvěděli, něco naučili, někomu udělali radost, aby každý den byl něčím zajímavý. Hrajeme si, tvoříme, dovádíme a připravujeme se do školy. Snažíme se být třídou, kde se všichni navzájem respektují, dodržují pravidla třídy a společně si pomáhají.

Školním rokem nás provází klaun Kostkáček, který ví spoustu věcí a nenechává si je pro sebe - vypráví nám je - jak se co dělá, co kam patří, jak je svět zařízen. Připravuje pro nás úkoly, pohádky, tancování a tak se v naší třídě opravdu nenudíme.

Motto naší třídy: ..........Vstoupí-li branou srdce láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek. A dobrý začátek vede i k dobrým činům!........