Berušky

VÍTÁME VÁS "U BERUŠEK"

                                                                                          

Třídní učitelky: Bc. Lenka Karásková

                          Bc. Barbora Tobišková

                   

Telefon:  778 717 563

 

Do naší třídy chodí děti "berušky", kterým jsou 2 - 3 roky. U dětí rozvíjíme a upevňujeme každý den základní hygienické návyky, základy stolování, sebeobsluhy; postupně vedeme děti k dodržování základních pravidel chování, učíme je respektovat jeden druhého a domluvou předcházet konfliktním situacím.

Celým školním rokem nás provází Večerníček a jeho pohádky. Díky němu vedeme děti k touze poznávat tento svět a učíme je využít všeho poznaného k dalšímu objevování a učení.

Děti se zde učí nejvíce nápodobou nebo vlastním prožitkem a smyslové vnímání rozvíjíme především hrou. Děti zde mají dostatek času pro spontánní hru a pohyb (ve třídě, na školní zahradě nebo hřišti).

Text třídní písně: "V naší školce Beruškové, kam si děti chodí hrát, učíme se věci nové, každý je náš kamarád....."

Motto naší třídy: "Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi."