Sportovní školička - 1.lekce

Náplní sportovních lekcí jsou praktická cvičení na podporu rozvoje pohybových dovedností dětí a kontrola jejich správného provádění. Součástí projektu je i seznámení dětí s různými druhy sportů (fotbal,volejbal, basketbal a florbal) vhodně zvolenou formou. Lekce se také zabývají správným držením těla. V průběhu získávají děti informace o zdravém životním stylu i o následcích při zanedbání pohybových aktivit.

Zahájení události:
13.03.2020 09:00

Předpokládaný konec události:
13.03.2020 11:30

Místo konání:
Sokolovna u naší MŠ

Google kalendář Windows Live kalendář