Projekt zdravá školka

VYHLAŠUJE PROJEKT PRO ŠKOLNÍ ROK
2017 – 2018

ZDRAVÁ ŠKOLKA

Zdravý životní styl je poslední dobou velmi častým tématem. Ale co si vlastně představíme pod pojmem zdravý životní styl?
K zdravému životnímu stylu určitě můžeme zařadit, výživu a pohyb. Velmi důležitý je také spánek, odpočinek a určitě psychická pohoda. Svůj den by jsme
si měli rozdělit souměrně na práci, odpočinek a spánek. Výživa by měla být složena z kvalitních potravin, které obsahují optimální poměr živin důležitých
pro náš organismus a jeho správnou funkci. Náš spánek by měl být kvalitní, taky je důležité dodržovat pitný režim. V neposlední řadě můžeme se zdravým
životním stylem spojit také oblečení na sport.

 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

UČITELKY, ASISTENTI PEDAGOGA, CHŮVA, DĚTI, PROVOZNÍ PRACOVNICE, SPOLUPRÁCE RODIČŮ

 

MOŽNÁ TÉMATA K PLNĚNÍ;

 • ZDRAVÉ VAŘENÍ, PEČENÍ A OCHUTNÁVÁNÍ;
 • ZDRAVÉ STOLOVÁNÍ – ETIKETA PŘI STOLOVÁNÍ;
 • ZDAVÉ A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ VE TŘÍDÁCH,
  VENKU V PŘÍRODĚ, NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
  (JÓGA PRO DĚTI, RELAXAČNÍ CVIČENÍ,
  SPRÁVNOST DÝCHÁNÍ, TANEČKY AJ.)
  = VÍCE POHYBU DO MŠ;
 • DELŠÍ VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, SBÍRÁNÍ
  PŘÍRODNIN, PRÁCE S PŘÍRODNINAMI AJ.;
 • PSYCHOHYGIENA DÍTĚTE;
 • BESEDY PRO RODIČE – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 

ČASOVÝ ROZSAH PLNĚNÍ:

ZÁŘÍ 2017 AŽ ČERVEN 2018

 

NA KONCI PROJEKTU SI KAŽDÉ DÍTĚ ODNESE Z MŠ
MALOU ZDRAVOU ODMĚNU 🙂 A PO CELOU DOBU
PROJEKTU BUDOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
ŠKOLKY K NAHLÉDNUTÍ FOTOGRAFIE Z PLNĚNÍ
ÚKOLŮ.

MOTTO PROJEKTU:
„I MALIČKOSTI DOKÁŽOU ZMĚNIT CELÝ ŽIVOT“

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška