Příspěvek do fondu SRPŠ

Vážení rodiče,

na schůzce SRPŠ byl schválen příspěvek do fondu SRPŠ - 700,- Kč. Prosíme o jeho zaplacení do konce října na účet č. 1085856389/0800, variabilní symbol je 2020. Do poznámky uveďte, prosím, jméno dítěte, za které částku zasíláte.

Děkujeme!

 

23.09.2020 v 21:06