Historie

Od historie po současnost

Mateřská škola Beruška je od 1. ledna 2003 právním subjektem.

V roce 2010 oslavila 120. výročí od svého založení, což vypovídá o její dlouholeté tradici.

Povolení ke zřízení a otevření mateřské školy udělila velectěná císařská a královská zemská školní rada svým usnesením ze dne 20. listopadu 1889. Slavnostní vysvěcení bylo konáno dne 1. ledna 1890. Mateřská škola původně sídlila v bývalé staré škole. V lednu 1934 byla budova školy prodána a z tohoto důvodu městská rada spolu se Spořitelnou města darovaly novou účelovou budovu pro MŠ, kde se nachází dodnes. V 60. letech minulého století přestala budova školy kapacitně vyhovovat a bylo rozhodnuto ji přistavět. V listopadu 1968 byla MŠ po adaptaci slavnostně otevřena a od tohoto roku slouží dětem v téměř nezměněné podobě.

Přesto jsou prostory moderní a působí velice příjemně a vesele. Napomohla tomu i rozsáhlá rekonstrukce v letech 2004 až 2005. Ve třídách se zvětšily prostory pro hru dětí, vybudovaly se šatny pro učitelky a prostory pro kabinety s pomůckami, zrekonstruovalo se sociální zařízení pro děti. Třídy byly vybaveny hracími koutky pro námětové hry, dřevěnými dekoracemi a nábytkem. V další etapě byly zakoupeny nové lavice do dětských šaten, do tříd pak výškově odlišené stolky. Ve třídách došlo k výměně PVC a stávajících skříňových stěn za nové. V neposlední řadě se zprovoznil prostor pro úklid pomůcek v suterénu budovy.
Každá třída má hernu s dětskými koutky pro námětové hry, kde děti i odpočívají. Druhou část třídy tvoří prostor se stolky a židlemi, který slouží ke stolování. Zároveň se zde děti věnují výtvarným a konstruktivním činnostem. Mají zde hrací kout s kuchyňkou a úložné prostory pro knihy, výtvarné potřeby, stolní, společenské a interaktivní hry. Ke každé třídě náleží sociální zařízení pro děti i učitelky. Na hernu navazují prostory na lůžkoviny, kabinet s pomůckami i šatna pro učitelky a úklidový prostor.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí uprostřed města, přiléhá k ní zahrada se dvěma pískovišti, mlhovištěm, dřevěnými průlezkami a vybavením pro hry dětí.Zahrada mateřské školy prošla zásadními změnami. Kovové vybavení bylo postupně nahrazeno dřevěným. Dvě velká pískoviště jsou částečně zastíněná, altán slouží pro různé dětské hry, hojně je využívána velká průlezka s větší skluzavkou a vzduchová trampolína.
V nedávné době byla opravena podezdívka plotu okolo zahrady MŠ. Zároveň byla provedena obměna rostlin a dřevin, aby byla zaručena bezpečnost dětí.
Děti využívají také sousední víceúčelový sportovní stadion. Zde jezdí na kolech, odrážedlech i na koloběžkách, pokouší se tu o své první sportovní výkony.
Školní jídelna MŠ je v suterénu budovy. Strava se do tříd dopravuje výtahem. Pouze třída Berušek, která byla vybudována v roce 2010, nemá svůj jídelní kout. Stolky jsou využívány k dopolední svačině. Na obědy děti docházejí do tříd ke svým starším kamarádům.
Jednou z posledních změn je výměna starých oken za plastové ve všech třídách MŠ a také zateplení budovy a nová fasáda.

Mateřská škola Beruška má kapacitu 114 dětí, které jsou rozdělené do pěti  tříd. V současné době jsou všechny třídy plně kapacitně využité. Školu navštěvují děti z Chlumce nad Cidlinou a z okolních obcí.
Mateřská škola má i své tradice, které každoročně dodržuje. Především besídky pro rodiče, oslavy MDD na zahradě školy se zábavným programem, slavnosti v MŠ, výlety, plavecký výcvik, škola v přírodě, spolupráce se ZŠ, ZUŠ, DDM a další.

I když naše MŠ prošla mnoha změnami, je jedno jisté – neopakovatelné kouzlo historické budovy přetrvává dodnes. Přes průběžné úpravy k maximálnímu a funkčnímu využití všech prostor se snažíme zachovat pocit rodinné atmosféry a pohody. Její vnitřní interiér umocňuje tento komorní a nenahraditelný pocit, který se snažíme vytvářet a průběžně obměňovat a tím zpříjemňovat prostředí dětem, jejich rodičům i nám.

Tak jako starší dáma, která chce být IN, i my chceme, aby naše mateřská škola byla kvalitním, moderním předškolním zařízením a umožňovala dětem rozvoj a vzdělávání na nejlepší úrovni. Vždyť je to školka NAŠE a my ji máme rádi!

 

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška