O nás

Mateřská škola Beruška je od 1. ledna 2003 právní subjekt.

 

Zřizovatelem je: Město Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64/I

503 51 Chlumec nad Cidlinou

 

Ať je léto nebo zima, v Berušce je vždycky prima!

Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,  základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Cílem naší mateřské školy je vytvořit školu přirozenou a smysluplnou, která respektuje osobnost dítěte, jeho vývojové zvláštnosti a přihlíží k jeho individuálním potřebám a zájmům. Úzce spolupracujeme s rodiči. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti budou dobře cítit, učit se a plně prožívat svět kolem sebe, kde budou mít chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Využíváním odborných znalostí a citlivým postojem pomáháme dětem k utváření životní jistoty a spokojenosti, s nimiž se dítě vydává za poznáním světa. Vedle pravidelných školních aktivit organizujeme bohatou nabídku činností nadstandardních – nejstarší děti mají program náročnější, mají možnost zapojit se do kroužků KOUZLENÍ Z HLÍNY, MALÝ ZPĚVÁČEK, SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA, VESELÉ PÍSKÁNÍ, SLOVÍČKO (angličtina). Zajišťujeme také preventivní logopedickou péči, kterou provádí s dětmi se zhoršenou výslovností učitelky MŠ v kroužku POVÍDEJ SI SE MNOU. U nejstarších dětí zkracujeme pobyt na lehátku. Děti, které nespí, poslouchají delší pohádky či klidnou hudbu. Potom si hrají  nebo se věnují některé nabízené činnosti.

Naše mateřská škola je pětitřídní, navštěvují ji děti od 2,5 do 7 let.. Pro lepší orientaci dětí se nám osvědčilo označení tříd symboly. Děti chodí na návštěvu ke koťátkům ,  sluníčkům ,  kuřátkům , od letošního školního roku tj. 2015/16 jsou kuřátka třídou srozšířenou logopedickou péčí,  včeličkám a od října 2010 také k beruškám . Zároveň prožívají pocit sounáležitosti, vědí, že někam patří.

Náplň dne není náhodná, ale pečlivě a cílevědomě připravovaná učitelkami pro každou věkovou skupinu.
V současné době vypracováváme nový školní vzdělávací program, a z toho vyplývají i třídní vzdělávací programy, které si zpracovávají paní učitelky v jednotlivých třídách.
Náš vzdělávací program bude zaměřen na pohádky, s kterými budou děti během celého školního roku pracovat, získávat znalosti, dovednosti a předškoní děti se budou připravovat na vstup do základní školy.
Vlastní práce s dětmi respektuje osobní dispozice dítěte, to znamená, že s dětmi pracujeme individuálně i v malé skupině. Děti poznávají okolní svět formou jednotlivých ročních období.

CO DĚLÁME CELÝ DEN?
6,15 – 8,00
Povídáme si o tom, co se nám přihodilo, co chceme dělat, jak jsme prožili dny doma, co budeme dělat celý den, týden.
Děti se scházejí postupně od 6.15 hodin. Učitelka nabízí dětem činnosti a hry v koutcích dle připraveného denního plánu, který je naplánován v souvislosti se záměry týdenního plánu, případně plánu měsíčního.
8,30 – 9,00
Dáme si dobrou svačinu, aby nám nekručelo v bříšku.
V době do 8,30 do 9,00 svačíme. Svačinku si starší i mladší děti berou samy za pomoci  uklízečky nebo učitelky.
9,00 – 10,00
Po svačince pokračujeme ve hrách, činnostech dle denního plánu. Děti si samy zvolí koutek nebo činnost, kterou chtějí dělat. Po ukončení hry v jednotlivých koutcích děti samy uklízejí.
Po úklidu hraček se děti schází do ranního kruhu, kde se přivítají tak, že si posílají pozdrav, pohlazení, zajímavý předmět, řeknou si ranní básničku nebo zazpívají třídní hymnu.
A co všechno děláme?
– malujeme, kreslíme, modelujeme, tvoříme, povídáme, hrajeme si
– zazpíváme si, protáhneme si tělíčko, zahrajeme hru
Po ranním kruhu následuje tělovýchovná nebo pohybová chvilka, která se skládá z pohybových her, hudebně pohybových her, taneční improvizace apod.
9,45 – 11,45
Chystáme se ven, do parku, do lesa, na zahradu.
Nenásilně ukončíme dle potřeb dětí jednotlivé činnosti a chystáme se na pobyt venku. Snažíme se samostatně obléci, malé děti požádají o pomoc. Pobyt venku je dětem přizpůsoben. V letním období využíváme zahradu, na jaře a na podzim chodíme do parku, kde pozorujeme přírodu. V zimě se věnujeme zimním hrám, bobujeme, stavíme sněhuláky, koulujeme se.
11,45 – 12,15
Máme velký hlad, obědváme.
Z pobytu venku se těšíme na dobrý oběd. Polévka je dětem rozlévána, starší děti používají k jídlu kompletní příbor, mladší děti dle možností. Opravdu hladové děti si chodí samy pro přídavky. Po jídle si vše po sobě děti uklízejí.
12,15 – 14,00
Posloucháme pohádky, odpočíváme.
Děti se převlékají na odpolední klid, na připravené židličky odkládají oděv. Následuje poslech pohádky. Učitelka čte knížku, povídá pohádku na přání dětí nebo ji pustí ze záznamu. Kdo neusne, vstává dříve a může si hrát, kreslit, skládat, prohlížet knížky, aby nevzbudil své spící kamarády. Děti vstávají podle potřeby nejpozději však
v 14.00 hod., kdy je čeká odpolední svačinka.
14,00 – 16,30
Jsme odpočatí, svačíme, hrajeme si s tím, co nás baví, povídáme si….
… a čekáme až pro nás přijde maminka, tatínek, dědeček, babička….
Úplata za předškolní vzdělávání je 300,- Kč měsíčně.

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška