O nás - historie

Od historie po současnost

MŠ Beruška je již starší dáma a má svoji dlouholetou tradici.

Povolení ke zřízení a otevření mateřské školy udělila velectěná císařská a královská zemská školní rada svým usnesením ze dne 20. listopadu 1889. Slavnostní vysvěcení bylo konáno dne 1. ledna 1890. Mateřská škola původně sídlila v bývalé staré škole. V lednu 1934 byla budova školy prodána a z tohoto důvodu městská rada spolu se Spořitelnou města darovaly novou účelovou budovu pro MŠ, kde se nachází dodnes. V 60. letech minulého století přestala budova školy kapacitně vyhovovat a bylo rozhodnuto ji přistavět. V listopadu 1968 byla MŠ po adaptaci slavnostně otevřena a od tohoto roku slouží dětem v téměř nezměněné podobě.

Přesto jsou prostory moderní a působí velice příjemně a vesele. Napomohla tomu i rozsáhlá rekonstrukce v letech 2004 až 2005. Ve třídách se zvětšily prostory pro hru dětí, vybudovaly se šatny pro učitelky a prostory pro kabinety s pomůckami. Třídy byly vybaveny hracími koutky pro námětové hry, dřevěnými dekoracemi a nábytkem. V další etapě byl zakoupen nový nábytek do dětských šaten.
Ke každé třídě náleží sociální zařízení pro děti i učitelky.

MŠ byla původně školou čtyřtřídní, ale v roce 2010 se vybudovala ještě jedna třída – „berušky“ v suterénu budovy pro naše úplně nejmenší 2-3 leté děti.

Školní jídelna MŠ je také v suterénu budovy. Strava se do tříd dopravuje výtahem a do „berušek“ podává okýnkem.  

Jednou z posledních změn je výměna starých oken za plastové, zateplení budovy a nová fasáda.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí uprostřed města, přiléhá k ní zahrada se dvěma pískovišti, mlhovištěm, dřevěnými průlezkami a vybavením pro hry dětí. I zahrada mateřské školy prošla zásadními změnami. Kovové vybavení bylo postupně nahrazeno dřevěným. Dvě velká pískoviště jsou částečně zastíněná, altán slouží pro různé dětské hry, hojně je využívána velká průlezka s větší skluzavkou a vzduchová trampolína.
Děti využívají také sousední víceúčelový sportovní stadion. Zde jezdí na kolech, odrážedlech i na koloběžkách a pokouší se tu o své první sportovní výkony.

I když naše MŠ prošla mnoha změnami, je jedno jisté - neopakovatelné kouzlo historické budovy přetrvává dodnes. Přes průběžné úpravy k maximálnímu a funkčnímu využití všech prostor se snažíme zachovat pocit rodinné atmosféry a pohody. Její vnitřní interiér umocňuje tento komorní a nenahraditelný pocit, který se snažíme vytvářet a průběžně obměňovat a tím zpříjemňovat prostředí dětem, jejich rodičům i nám.

Tak jako starší dáma, která chce být IN, i my chceme, aby naše mateřská škola byla kvalitním, moderním předškolním zařízením a umožňovala dětem rozvoj a vzdělávání na nejlepší úrovni. Vždyť je to školka NAŠE a my ji máme rádi!