Pravidelné akce

Jak se bavíme v Berušce

K podpoře všestranného rozvoje dětí zajišťujeme v rámci prožitkového učení následující aktivity: 

 plavecký výcvik v bazénu v Pardubicích
 návštěvu zámku Karlova koruna                   
 sběr starého papíru                                                                                                          

 

návštěvu ZŠ – děti před zápisem do ZŠ
 dětský karneval 
 vítání jara
 účast na Novobydžovské Mateřince
 návštěvu Městské knihovny 
 oslavu Dne země
 školu v přírodě                                
 tradiční oslavu Dne dětí na školní zahradě                                                            
 výlet na ukončení školního roku
  pasování na školáky se zábavným programem
 návštěvu hasičské zbrojnice                                          
 ekovýchovné programy k různým tématům
 navštěvujeme divadelní představení v Klicperově domě nebo zveme loutkoherce a umělce přímo do MŠ
 účastníme se různých sportovních a výtvarných soutěží
 spolupracujeme s : Speciálně pedagogické centrum Rukavička –  Hradec Králové
                                Speciálně pedagogické centrum –  Prointepo Hradec Králové,
                                 středisko –  Ranná péče – Sluníčko
                                 Speciálně pedagogické centrum – Duháček – logopedická péče.

K prohloubení a utužování vztahů s rodinou organizujeme:

 třídní schůzku na začátku školního roku a dle potřeby a zájmu rodičů individuální pohovory v průběhu celého školního roku
 podzimní zábavné odpoledne s opékáním na školní zahradě 
 den otevřených dveří „Mamko, taťko, pojď si se mnou hrát“ – vánoční dílna
  vánoční besídky spojené s posezením u stromečku
 „ve školních lavicích“ – odpoledne s dětmi, rodiči a paní psycholožkou (školní zralost) = pouze pro předškoláky
  den otevřených dveří „Mamko, taťko, pojď si se mnou hrát“ – velikonoční dílna
 den otevřených dveří – zápis do MŠ
 kulturní vystoupení dětí k příležitosti Svátku matek
 zábavné odpoledne pro děti a rodiče na závěr školního roku
 rozlučkovou párty pro děti odcházející do prvních tříd a výstavku výtvarných prací dětí – Rok ve školce

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška