Pravidelné akce

Jak se bavíme v Berušce

K podpoře všestranného rozvoje dětí zajišťujeme v rámci prožitkového učení následující aktivity:

plavecký výcvik v bazénu v Pardubicích
návštěvu zámku Karlova koruna
sběr starého papíru

 

návštěvu ZŠ – děti před zápisem do ZŠ
dětský karneval
vítání jara
účast na Novobydžovské Mateřince
návštěvu Městské knihovny
oslavu Dne země
školu v přírodě
tradiční oslavu Dne dětí na školní zahradě
výlet na ukončení školního roku
 pasování na školáky se zábavným programem
návštěvu hasičské zbrojnice
ekovýchovné programy k různým tématům
navštěvujeme divadelní představení v Klicperově domě nebo zveme loutkoherce a umělce přímo do MŠ
účastníme se různých sportovních a výtvarných soutěží
spolupracujeme s : Speciálně pedagogické centrum Rukavička –  Hradec Králové
 Speciálně pedagogické centrum –  Prointepo Hradec Králové,
 středisko –  Ranná péče – Sluníčko
 Speciálně pedagogické centrum – Duháček – logopedická péče.

K prohloubení a utužování vztahů s rodinou organizujeme:

třídní schůzku na začátku školního roku a dle potřeby a zájmu rodičů individuální pohovory v průběhu celého školního roku
podzimní zábavné odpoledne s opékáním na školní zahradě
den otevřených dveří „Mamko, taťko, pojď si se mnou hrát“ – vánoční dílna
 vánoční besídky spojené s posezením u stromečku
„ve školních lavicích“ – odpoledne s dětmi, rodiči a paní psycholožkou (školní zralost) = pouze pro předškoláky
 den otevřených dveří „Mamko, taťko, pojď si se mnou hrát“ – velikonoční dílna
den otevřených dveří – zápis do MŠ
kulturní vystoupení dětí k příležitosti Svátku matek
zábavné odpoledne pro děti a rodiče na závěr školního roku
rozlučkovou párty pro děti odcházející do prvních tříd a výstavku výtvarných prací dětí – Rok ve školce

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška