Pravidelné akce

Jak se bavíme v Berušce

K podpoře všestranného rozvoje dětí zajišťujeme v rámci prožitkového učení následující aktivity: 

  plavecký výcvik v bazénu v Pardubicích
  návštěvu zámku Karlova koruna                   
  sběr starého papíru                                                                                                          

 

návštěvu ZŠ – děti před zápisem do ZŠ
  dětský karneval 
  vítání jara
  účast na Novobydžovské Mateřince
  návštěvu Městské knihovny 
  oslavu Dne země
  školu v přírodě                                
  tradiční oslavu Dne dětí na školní zahradě                                                            
  výlet na ukončení školního roku
   pasování na školáky se zábavným programem
  návštěvu hasičské zbrojnice                                          
  ekovýchovné programy k různým tématům
  navštěvujeme divadelní představení v Klicperově domě nebo zveme loutkoherce a umělce přímo do MŠ
  účastníme se různých sportovních a výtvarných soutěží
  spolupracujeme s : Speciálně pedagogické centrum Rukavička –  Hradec Králové
                                 Speciálně pedagogické centrum –  Prointepo Hradec Králové,
                                  středisko –  Ranná péče – Sluníčko
                                  Speciálně pedagogické centrum – Duháček – logopedická péče.

K prohloubení a utužování vztahů s rodinou organizujeme:

  třídní schůzku na začátku školního roku a dle potřeby a zájmu rodičů individuální pohovory v průběhu celého školního roku
  podzimní zábavné odpoledne s opékáním na školní zahradě 
  den otevřených dveří „Mamko, taťko, pojď si se mnou hrát“ – vánoční dílna
   vánoční besídky spojené s posezením u stromečku
  „ve školních lavicích“ – odpoledne s dětmi, rodiči a paní psycholožkou (školní zralost) = pouze pro předškoláky
   den otevřených dveří „Mamko, taťko, pojď si se mnou hrát“ – velikonoční dílna
  den otevřených dveří – zápis do MŠ
  kulturní vystoupení dětí k příležitosti Svátku matek
  zábavné odpoledne pro děti a rodiče na závěr školního roku
  rozlučkovou párty pro děti odcházející do prvních tříd a výstavku výtvarných prací dětí – Rok ve školce

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška