Projekt

CHŮVY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BERUŠKA

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00027

je spolufinancován Evropskou unií.

Zajištění vychovávání, vzdělávání a celkového rozvoje osobnosti u dvouletých dětí v
MŠ Beruška.

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška