Chůvy do MŠ Beruška

Chůvy do MŠ Beruška – Chůva – personální podpora MŠ“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002717“

Doba realizace: 1.1. 2017 – 31.12. 2018 (24 měsíců)

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního a státního rozpočtu České
republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Dvouleté děti v MŠ znamenají spoustu změn a přizpůsobování. My jsme mateřská škola, která
dvouleté děti přijímá a snaží se jim připravit plnohodnotné prostředí, ve kterém se budou
zdravě rozvíjet. Velkým přínosem v rozvoji celé osobnosti dvouletých dětí je chůva, která
pracuje s dětmi individuálně, od snahy zapojit děti do kolektivu dětí, naučit děti hrát si, až po
různá tvoření a rozvoj HM a JM dětí. Chůva je financována z projektu EU, již výše
uvedeného.

 

Zdraví vás kolektiv MŠ Beruška